Palvelut

Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut
Palkanlaskentapalvelut
Veroneuvonta
Yritysten perustamiset ja yhtiöjärjestysmuutokset

Muut palvelut

  • Metsätalouden veroilmoitukset
  • Vuokraustoiminan veroilmoitukset
  • Holhoustilien laatimiset
  • Erilaiset yrityksen toimintaan liittyvät lomakkeet

Sähköinen taloushallinto hoidetaan Finagolla ja perinteinen taloushallinto Tikonilla.

Verohallinto